Sosyal Medya Yönetimi


Sosyal medya, internet teknolojileriyle birlikte hızla gelişen interaktif ve mobil yeteneklere sahip bir medya platformudur. Sosyal medya danışmanlığı, kurum ya da kişilerin önceden belirlenmiş vizyonlarına uygun sosyal medya stratejilerinin zamanında ve doğru bir şekilde belirlenmesi ve sonuç odaklı olarak uygulanmasını kapsar.

Neden gereklidir?

Sosyal medya, hem ekonomik sahip olma maliyetleri, hem erişim hızı ve kolaylığı, hem de toplumun her kademesinde ve her an yüksek etki gücüne sahip bir platform olma nedeniyle, kurum ve kişilerin giderek daha çok ilgi ve uygulama alanına girmektedir. Bu nedenle sosyal medya uygulamalarını bir ekstra ya da lüks olarak değil, zorunlu bir standart olarak algılamakta fayda vardır.

Nasıl uygulanır?

Sosyal medya danışmanlığını, sosyal medya platformunda gerçekleşen bir basın danışmanlığı, satış-pazarlama faaliyeti, müşteri analizi, kriz yönetimi, iletişim ve halkla ilişkiler aktivitesi, reklam mecrası yönetimi vb. olarak görmek mümkündür. Bahsedilen disiplinler kapsamında farklı metodolojiler ve uygulamalar gerçekleştirilerek, sosyal medya uygulamalarından en iyi performans alınır.

Her hakkı mahfuzdur!